Problemy organizacyjne, brak środków oraz nieskuteczne lub nieprecyzyjne prawo obniżają sprawność państwowych służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo. Mając to na uwadze oraz będąc świadomym występujących współcześnie zagrożeń, zapewniamy wszystkim zainteresowanym indywidualną ochronę, gwarantując bezpieczeństwo podczas codziennej działalności oraz w czasie występów i imprez publicznych.Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do osobistości publicznych i biznesmenów, którzy ze względu na swoją pozycję mogą stać się celem ataku o charakterze terrorystycznym lub przestępczym.


Specjalnie w tym celu stworzyliśmy zespół doskonale wyszkolonych specjalistów - byłych członków jednostek antyterrorystycznych i instruktorów walki wręcz, których umiejętności, doświadczenie i dyskrecja zapewnią Państwu na co dzień poczucie bezpieczeństwa i swobodę działania.