Znajomość specyfiki pracy formacji mundurowych pozwoliła opracować specjalistyczną ofertę szkoleniową mającej na celu psychofizyczne przygotowanie
do odpowiedzialnej realizacji postawionych zadań. Program zajęć oparty jest o metodologię szkoleń jednostek specjalnych i zapewnia zdobycie umiejętności zapewniających szybkie rozpoznanie charakteru i skali zagrożenia oraz jego natychmiastową eliminację przy wykorzystaniu dostępnych środków.






Oferta szkoleniowa dla służb mundurowych obejmuje
w szczególności:

Taktykę i techniki interwencji
Walkę wręcz i samoobronę
Reagowanie w sytuacjach ekstremalnych
Procedury postępowania wewnętrznych służb   ochrony
Treningi specjalistyczne m.in.:
     Strzelanie taktyczne
     Działania specjalne i antyterrorystyczne
     Ochrona konwoju
     Kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony
        osób i mienia