Mistrz Grzegorz Krauze jest jednym
z najwybitniejszych specjalistów
i trenerów sportów walki, nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Jego wspaniałe osiągnięcia sportowe oraz wielka liczba uczniów świadczą same za siebie.

Pan Grzegorz Krauze jest ponadto wyjątkowo solidnym i twardym człowiekiem, na którym można polegać w każdej, nawet najgroźniejszej, sytuacji. Jestem dumny, że znam Pana Grzegorza Krauze.


Generał Sławomir Petelicki
TWÓRCA I DWUKROTNY DOWÓDCA WOJSKOWEJ JEDNOSTKI GROM
 

Okres naszej współpracy zachowamy
we wdzięcznej pamięci. Jesteśmy pełni uznania za Pański wkład w wyszkolenie naszych słuchaczy i kursantów, którzy
są najlepszą wizytówką Pańskich metod szkoleniowych i dowodem poświadczającym Pański profesjonalizm. Wielu z nich zajmuje dzisiaj kierownicze stanowiska w branży ochrony, stosując w życiu maksymy wyniesione z okresów wspólnych szkoleń, treningów i spotkań.


Andrzej Zabłocki
DYREKTOR
NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM
BODYGUARDÓW I DETEKTYWÓW
 
Szczególne wyrazy wdzięczności składam Panu za zaangażowanie, czas i wysiłek, których nie szczędził Pan przygotowując żołnierzy żandarmerii
do jak najlepszego zaprezentowania
się na zawodach. Jestem przekonany,
że nasza dalsza współpraca będzie układać się równie owocnie jak dotychczas.


Pułkownik Zbigniew Powęska
KOMENDANT
ODDZIAŁ SPECJALNY ŻANMDARMERII
WOJSKOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI
 

Dziękuję za dobrą współpracę zawodową. Jej rezultaty to wyszkolenie wielu pracowników załóg interwencyjnych firmy Falck, co znacznie poprawiło profesjonalizm ekip interwencyjnych.

Witold Balicki
KOMENDANT
INSPEKTOR DS MONITORINGU
FALCK

Dziękując za dotychczasową owocną współpracę, życzę dalszych sukcesów
w pracy zawodowej.


Józef Bębenek
PREZES ZARZĄDU
AGENCJA COMMANDO


Dotychczas mieliśmy przyjemność pracować dla: