Mistrz Grzegorz Krauze

jest jednym z najwybitniejszych specjalistów
i trenerów sportów walki,
nie tylko w Polsce, ale i w Europie

gen. Sławomir Petelicki

Jednostka Wojskowa GROM

Jednostka Wojskowa
GROM

Dziękujemy za wysiłek,
czas i zaangażowanie

włożony w przygotowanie żołnierzy
żandarmerii do jak najlepszego
zaprezentowania się na zawodach

płk Zbigniew Powęska

Jednostka Specjalna Żandarmerii Wojskowej Jednostka Specjalna
Żandarmerii Wojskowej

Wyszkolenie wielu
pracowników załóg
interwencyjnych

zaowocowało znaczną poprawą
profesjonalizmu ekip interwencyjnych

Witold Balicki

Falck Group 4 Securicor Falck
Group 4 Securicor

Jesteśmy pełni uznania
za wkład w wyszkolenie
naszych kursantów,

którzy są najlepszą wizytówką metod
szkoleniowych i dowodem profesjonalizmu

Andrzej Zabłocki

Niepubliczne Policealne Studium Bodyguardów<br />i Detektywów Niepubliczne Policealne
Studium Bodyguardów
i Detektywów
mundur
mundur
sylwetka Grzegorz Krauze
klienci o nas
klienci o nas więcej